Niet reanimatie verklaring

Veel mensen discussiëren over het omgaan met een niet-reanimatieverklaring. Voor hulpverleners kan dit onderwerp tot onzekerheid leiden. Mr. Schipper en Prof. van Wijmen gaven op de vele vragen hun antwoorden die onderstaand zijn uitgewerkt:

 1.  Altijd reanimeren; wanneer je een slachtoffer eerste hulp onthoudt, kun je zelf strafbaar zijn.
 2. Er is geen tijd om te zoeken of iemand een niet-reanimatieverklaring bij zich heeft, dus moet  je helpen, daar ben je hulpverlener voor. Er is één rechtsgeldige verklaring voor niet-reanimeren. Dit is een speciale penning dat duidelijk en direct zichtbaar wordt gedragen waarop een foto en een handtekening van de betrokkene zijn afgedrukt.
 3. Zelfs als een familielid zegt dat er zo’n verklaring is, kun je daar niet op afgaan.
 4. Je moet de familie en omstanders duidelijk maken dat elke seconde telt en dat er dus geen tijd is om te zoeken.
 5. De gefundeerde beslissing om de behandeling al of niet te staken kan pas in het ziekenhuis worden genomen.
 6. Indien nabestaanden de hulpverlener toch aansprakelijk stellen, zal de rechter oordelen of er goed gehandeld is. Hij kijkt naar de afwegingen, de intentie en verantwoordelijkheden van de hulpverlener en dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat er een veroordeling of aansprakelijkstelling volgt.
 7. Wat zou er gebeuren als een slachtoffer, dat wèl gereanimeerd wil worden, zou overlijden omdat er te lang naar een mogelijke verklaring is gezocht?

Bron: Reddingswezen

Niet-reanimeren wens

Niet iedereen wil gereanimeerd worden bij een hartstilstand. Met een niet-reanimerenpenning of -verklaring maak je deze wens kenbaar.

Kwaliteit van leven na hartstilstand

Door snel te starten met reanimeren bij een hartstilstand, is er een overlevingskans. Sommige mensen willen echter niet gereanimeerd worden. Bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn. Voordat je een besluit hierover neemt, is het belangrijk te weten dat mensen die een hartstilstand overleven, er over het algemeen goed uit komen.

> Meer over kwaliteit van leven na hartstilstand

Praten over je wens

De meeste mensen krijgen thuis een hartstilstand. Vertel je familie, vrienden en (huis)arts over het besluit dat je niet gereanimeerd wil worden. Leg uit waarom dit jouw wens is. Dan is de kans dat je wens bij een hartstilstand gerespecteerd wordt het grootst.

Niet-reanimerenpenning

Je kunt op diverse manieren kenbaar maken dat je niet gereanimeerd wil worden bij een hartstilstand. Je kunt een niet-reanimerenpenning aanschaffen.

Op een geldige niet-reanimerenpenning staat een:

 • volledige naam
 • geboortedatum
 • handtekening
 • herkenbare pasfoto
 • besluit om niet gereanimeerd te willen worden (op de voor- en achterkant)

Aanvragen penning

De niet-reanimerenpenning is onder andere aan te vragen bij Patiëntenfederatie Nederland.

Materiaal en prijs van de penning:

 • aluminium
 • nikkelvrij
 • prijs: € 42,50

Schriftelijke wilsverklaring

Je kunt je niet-reanimerenwens ook in een schriftelijke wilsverklaring vastleggen.

De verklaring moet voorzien zijn van:

 • naam (achternaam en voornamen voluit)
 • geboortedatum en -plaats
 • handtekening 
 • datum ondertekening

Stel huisgenoten, vrienden en artsen op de hoogte en laat hen weten waar je de verklaring bewaart.

Rechtsgeldigheid

Ook is het mogelijk om een tatoeage met de tekst ‘niet reanimeren’ te plaatsen op de borst. De niet-reanimerenpenning, de schriftelijke wilsverklaring en een niet-reanimeren tatoeage zijn allemaal rechtsgeldig. De niet-reanimerenpenning is alleen aan te vragen door wilsbekwame personen. Als iemand zelf niet kan overzien wat de betekenis van de penning is, is deze wettelijk niet geldig.

Bron: Website Hartstichting